Zavarivanje

 
   
Srpski  English  Deutch
 
 

Termička obrada

 

Pružanje usluga termičke obrade zavarenih spojeva savremenim uređajima snage od 45 do 180 KW:

  • Predgrevanje,

  • Termička obrada normalizacionog žarenja,

  • Termička obrada žarenja u cilju smanjenja napona,

  • Termička obrada otpuštanja,

  • Termička obrada rekristalistalizacionog žarenja.

  • Izrada montažno demontažnih peći za termičku obradu prema zahtevu naručioca

  • Definisanje i propisivanje uputstava za termičku obradu,
 

 

Zavarivanje ventila visokog pritiska za nuklearnu elektranu. Preddgrevanje i odzarivanje ventila nakon zavarivanja.Service rendering of heat treatment of welded joints with modern devices, power of 45 till 180 KW.

Navarivanje i termicka obrada caure drobilice za mlevenje rude.

Termicka obrada pre zavarivanja -varenja. Predgrevanje ventila na gasovodu, Heat treatment of normalized annealing and annealing for voltage reduction.

Zavarivanje-varenje, vratila uz konstantnu termicku obradu •Heat treatment of loosening and re-crystallized annealing.

TUV DIN EN ISO 3834-2

 
   
zavarivanje, varenje
11210 Beograd-Palilula, Pančevački put 47, Tel: 011/2717-320, Tel.Fax: 011/2717-384, 063/ 8019-608, 063/ 8844-633,  www.weld-ing.com
E-mail: weldingdoo @ gmail.com, APR: BD 101775/ 2009, Mat. Br. 20550368, Rač. br. 205-147340-97, PIB: 106181399, PDV: 498047436