Zavarivanje
Sertifikacija zavarivača

 
   
Srpski  English  Deutch
 
 

Sertifikacija zavarivača

ATESTACIJA ZAVARIVAČA ( VARIOCA )

Sertifikaciju zavarivača obavljamo za sledeće postupke zavarivanja:

Zavarivač – Zavarivanje topljenjem

 

  • 111- REL ( ručno elektrolučno )

  • 131- MIG ( u zaštitnoj atmosferi argona )

  • 135, 136- MAG (u zaštitnoj atmosferi mešavina i/ili CO2 sa punom ili punjenom žicom, sa ili bez keramičkih podloga )

  • 141- TIG / WIG ( elektrolučno zavarivanje netopivom elektrodom u zaštiti inertnog gasa)

  • 311- Gasno ( autogeno )

Prema važećim standardima:


SRPS EN ISO 9606-1
SRPS EN ISO 9606-2
SRPS EN ISO 9606-3
SRPS EN ISO 9606-4
SRPS EN 14732
API 1104
ASME Section IX
SRPS EN 14730-2


Zavarivač – Zavarivanje termoplastičnih materijala

SRPS EN 13067

* Sertifikacija se obavlja u prostorijama preduzeća „Weld-ing“d.o.o. ili na lokaciji Naručioca usluge.

Pored polaganja domaćeg sertifikata organizujemo i polaganje TÜV sertifikata u saradnji sa predstavništvom TÜV-Rheinland – Keln , SR Nemačka .

Kandidati zainteresovani za polaganje sertifikata mogu da popune Zahtev za sertifikaciju i proslede ga na naš e-mail ili kontaktiraju menadžera šeme sertifikacije zavarivača.
tel. 011/2717-320
tel. 011/2717-384
tel/fax 011/6303-415
e-mail weldingdoo@gmail.com

Dokumentacija sertifikacionog tela.weld-ing pdf

Politika kvaliteta sertifikacionog tela.weld-ing pdf

Izjava o nepristrasnosti.weld-ing pdf

Pravila za korišćenje sertifikata.weld-ing pdf

Sporazum o poverljivosti sa klijentom.weld-ing pdf

Spisak sertifikovanih zavarivača.weld-ing pdf

Zahtev za sertifikaciju.weld-ing pdf

 

Zavarivanje - Atestacija Mag zavarivaca na limu položaj PF

Atestacija Tig zavarivača na cevi

Sertifikacija postupka 141 na cevi položaj H-L 045

Sertifikacija Tig zavarivača na cevi P91

Sertifikacija Tig zavarivača na prohronskoj cevi

 
       
    TUV DIN EN ISO 3834-2  
 

 

 

Sertifikacija zavarivača
11210 Beograd-Palilula, Pančevački put 47, Tel: 011/2717-320, Tel.Fax: 011/2717-384, 063/ 8019-608, 063/ 8844-633,  www.weld-ing.com
E-mail: weldingdoo @ gmail.com, APR: BD 101775/ 2009, Mat. Br. 20550368, Rač. br. 205-147340-97, PIB: 106181399, PDV: 498047436