Zavarivanje

 
   
Srpski  English  Deutch
 
 

Inženjering i konsalting

 

 • Izrada tehnologija zavarivanja,

 • Izrada specifikacija tehnologije zavarivanja (WPS lista),

 • Izrada planova zavarivanja,

 • Izrada uputstava , procedura i priprema preduzeća za dobijanje sertifikata prema:

  • EN ISO 3834 – osposobljavanje pogona za zavarivačke radove.
  • DIN 18800-7 - proizvođači  zavarenih konstrukcija,
  • EN 12952 – proizvođači kotlovskih postrojenja.

 • Koordinacija u zavarivanju,

 • Nadzor pri izvođenju zavarivačkih radova,

 • Superkontrola pri izvođenju zavarivačkih radova,

 • Inženjering i konsulting usluge iz oblasti tehnike i tehnologije zavarivanja obavljamo u skladu sa važećim  srpskim, evropskim i međunarodnim standardima.

 

Zavarivanje - Izrada tehnologije zavarivanja, WPS lista za konstrukciju strele odlagaca za RTB Bor

Koordinacija u zavarivanju pri montazi i zavarivanju rezervoara za gorivo

Nadzor nad izvodjenjem radova pri rekonstrukciji termoenergetske opreme i industrijskih postrojenja

Inženjering i konsulting usluge iz oblasti tehnike i tehnologije zavarivanja obavljamo u skladu sa važećim srpskim, evropskim i međunarodnim standardima.

 
       
    TUV DIN EN ISO 3834-2  
 

 

 

zavarivanje, varenje
11210 Beograd-Palilula, Pančevački put 47, Tel: 011/2717-320, Tel.Fax: 011/2717-384, 063/ 8019-608, 063/ 8844-633,  www.weld-ing.com
E-mail: weldingdoo @ gmail.com, APR: BD 101775/ 2009, Mat. Br. 20550368, Rač. br. 205-147340-97, PIB: 106181399, PDV: 498047436